TEMATICA CLASA A XII-A
  1. Acizii nucleici: compoziţia chimica; structura primara şi secundara a ADN-ului; proprietatile si functiile ADN-ului; tipuri de ARN, structura si functii.
  2. Organizarea materialului genetic
  3. Complementul cromozomial uman. Mutageneza si teratogeneza. Domenii de aplicabilitate si consideratii bioetice in genetica umana.
  4. Caracteristicile ecosistemelor antropizate şi modalităti de investigare;
  5. Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale: degradarea habitatelor, introducerea de specii noi, supraexploatarea resurselor biologice (defrişare, păşunat, pescuit, vânătoare, comert cu specii sălbatice, etc.), urbanizare şi industrializare, deteriorarea mediului prin poluare chimică, fizică, biologică.