TEMATICA CLASA A XI-A
 • Clasificarea compusilor organici in functie de natura grupei functionale
 • Compusi cu grupe functionale monovalente: compusi halogenati, compusi hidroxilici, amine;

  Compusi cu grupe functionale divalente: compusi carbonilici

  Compusi cu grupe functionale trivalente: compusi carboxilici, derivati functionali ai acizilorcarboxilici (esteri, halogenuri acide, anhidride, amide, nitrili)

  Compusi cu grupe functionale mixte: aminoacizi, hidroxiacizi, zaharide.

 • Reactii ale compusilor organici
 • Reactii de aditie: bromurarea propenei si acetilenei; hidrogenarea grasimilor lichide; reactii de polimerizare si copolimerizare a monomerilor vinilici

  Reactii de substitutie: monohalogenarea metanului, etanului, propanului, butanului si neopentanului; nitrarea fenolului si acidului benzoic; alchilarea benzenului cu propena; hidroliza compusilor mono, di- si trihalogenati

  Reactii de eliminare: dehidrohalogenarea compusilor halogenate; deshidratarea alcoolilor; reactii de esterificare si eterificare

  Reactii de transpozitie: izomerizarea n-pentanului.

  Randament. Conversie

 • Compusi organici cu proprietati acido-bazice
 • Acizi carboxilici

  Alcooli

  Fenoli

  Amine