TEMATICA CLASA A VII-A
 • Materie. Substanță. Substanțe anorganice și substanțe organice. Fenomene fizice și fenomene chimice. Proprietăți fizice și proprietăți chimice.
 • Substanțe pură și amestecuri de substanțe.
 • Puritatea substanțelor.
 • Metode de separare a amestecurilor de substanțe
 • Aerul-amestec omogen. Compoziția aerului. Arderea-fenomen chimic. Poluarea aerului.
 • Apa în natură. Rolul apei în organism.
 • Soluții apoase. Dizolvarea. Factorii care influențează dizolvarea.
 • Concentrația soluțiilor.
 • Structura atomului. Număr atomic. Număr de masă. Element chimic. Simbol chimic.
 • Izotopi. Masă atomică relativă.Mol de atomi.
 • Învelișul de electroni. Configurații electronice.
 • Structura Tabelului Periodic al elementelor (grupe și perioade).
 • Relații dintre structura învelișului de electroni și poziția ocupată de element în Tabelul Periodic.
 • Metale și formarea ionilor pozitivi
 • Nemetale și formarea ionilor negativi
 • Formarea compușilor ionici.
 • Molecule. Proprietăți fizice ale unor compuși moleculari.
 • Valența. Formule chimice.
 • Calcule pe baza formulei chimice.