Catedra de Chimie-Biologie                                 Catedra de Chimie-Biologie                                                    UBM
  Universitatea de Nord Baia Mare

UBM

                                                           
Despre noi
Personal
Specializari
Cercetarea Stiintifica
Evenimente
Managementul Calitatii
Studenti/Absolventi
Publicatii
Biblioteca Catedrei
Contact
Login


CERCETARE

     Activitatea de cercetare se desfasoara in cadrul CENTRULUI DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU SIGURANTA MEDIULUI, ALIMENTELOR SI SANATATII- CCESMAS.

     Tematicile de cercetare abordate de catre colectivul Catedrei de Chimie Biologie se evidentiaza prin:
   › caracter fundamental si aplicativ, de inovare si transfer tehnologic;
   › caracter interdisciplinar.

    Directii de cercetare:

I. Agricultura, siguranta si securitate alimentara, biotehnologii

› Contaminantii lantului alimentar
› Obtinerea de produse agroalimentare, corespunzatoare principiilor agriculturii durabile si asigurarii sanatatii consumatorilor
› Cresterea competitivitatii tehnico-economice a produselor hortiviticole
› Marketingul produselor agricole si agroalimentare
› Produse agroalimentare ecologice
› Diminuarea reziduurilor si contaminantilor din întreg lantul alimentar
› Trasabilitatea pe lantul alimentar
› Biotehnologii de protectie a mediului (bioremediere)
› Cercetare interdisciplinara privind corelatiile sol, planta, animal, aliment si om
› Biotehnologii alimentare

II. Mediu

› Impactul accidentelor ecologice asupra mediului si populatiei
› Monitorizarea calitatii mediului, monitorizarea reziduurilor si poluantilor anorganici in diferite matrici
› Procese poluante, modalitati si mecanisme pentru reducerea poluarii mediului
› Protectia si reconstructia ecologica a zonelor critice si conservarea ariilor protejate
› Diversitatea biologica si ecologica la nivel local, regional si national
› Caracterizarea starii actuale si identificarea tendintelor în dinamica componentelor diversitatii biologice si ecologice
› Identificarea factorilor care determina dinamica, erodarea si deteriorarea componentelor bio- si eco-diversitatii
› Identificarea functiilor componentelor diversitatii biologice si ecologice
› Elaborarea si testarea eco-tehnologiilor de reabilitare si reconstructie ecologica a solurilor contaminate
› Dezvoltarea retelei de arii protejate „Natura 2000” pe teritoriul României
› Educarea populatiei asupra scenariilor de risc ale hazardelor chimice si a modurilor de actiune
› Studiul coroziunii electrochimice si metode de protectie anticoroziva cu inhibitori de coroziune
› Senzori electrochimici pentru surfactanti
› Aplicatii ale senzorilor surfactant sensibili în chimia suprafetelor
› Achizitie de date, procesarea datelor, modelari matematice ale comportarii poluantilor în zone contaminate.

 

Top

                                                Copyright © 2008 - Catedra de Chimie si Biologie - Design: Oniga Sarolta