Catedra de Chimie-Biologie                                 Catedra de Chimie-Biologie                                                    UBM
  Universitatea de Nord Baia Mare

UBM

                                                           
Despre noi
Personal
Specializari
Cercetarea Stiintifica
Evenimente
Managementul Calitatii
Studenti/Absolventi
Publicatii
Biblioteca Catedrei
Contact
Login


» Biologie   » CEPA   » Chimie   - Plan de Invatamant       » IPA   » Structura lucrare licenta  

Studii de Licenta - SPECIALIZAREA CHIMIE

    SPECIALIZAREA CHIMIE

STUDII DE LICENTA DE 3 ANI

specializare acreditata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

   A. Misiunea specializarii CHIMIE este complexa, didactica si de cercetare stiintifica:

› pregatirea de profesori in domeniul chimiei pentru invatamantul gimnazial; prin urmarea unui masterat, acesti absolventi vor putea preda in invatamantul liceal sau in cel universitar;
› pregatirea de specialisti in domeniul chimiei, capabili sa lucreze in laboratoare de analize fizico-chimice, analize de mediu, analize medicale, etc. sau sa urmeze o cariera in cercetare;
› formarea acestor specialisti in spiritul cercetarii- dezvoltarii- inovarii astfel incat sa aiba abilitati atat pentru activitatea didactica cat si pentru cercetarea stiintifica;
› formarea de specialisti cu orizont tehnic si cultural larg care sa le permita ulterior in functie de necesitati, atat instruirea independentã in domeniul studiat cat si trecerea la specialitati inrudite.

   B. Obiectivele programului de studii CHIMIE deriva din caracterul preponderent didactic, fara a exclude componenta stiintifica, sunt:

› Atingerea unui nivel de competitivitate si performanta ridicat, cuantificabil prin comparatie cu rezultatele absolventilor altor programe de studii similare.
› Educarea si formarea viitorilor profesori de chimie pentru invatamantul preuniversitar (gimnaziu), prin parcurgerea unor discipline de specialitate si metodice care le ofera studentilor competente didactice si abilitatea de a aplica tehnologiile didactice moderne in actul de predare.
› Formarea si demonstrarea capacitatii de a-i implica pe altii in activitati creative, traduse prin coordonarea unor activitati de studiu independente.
› Promovarea activitatii de cercetare stiintifica (cercuri stiintifice studentesti, contracte de cercetare), certificata prin participari la sesiuni de comunicari, etc., finalizata cu lucrarea de licenta.

   Prezenta Romaniei in UE este o premisa a dezvoltarii economice si sociale a intregii societati romanesti. In contextul apartenentei Romaniei la UE, specializarea Chimie formeaza specialisti cu o pregatire temeinica pentru accesarea programelor prin care sa atraga fondurile comunitare de dezvoltare.

   C. Competente ale absolventilor:

   Cognitive:

› notiuni de specialitate in domeniul chimiei generale, chimiei organice, chimiei fizice, chimiei analitice, biochimiei, chimie tehnologica necesare formarii unui chimist si a unui profesor de chimie; 
› notiuni fundamentale de fizica, matematica, informatica necesare pentru intelegerea disciplinelor de specialitate si pentru utilizarea calculatoarelor; 
› cunoasterea metodelor instrumentale de analiza; a analizei urmelor, a prelucrarii statistice a datelor necesare pentru formarea unui chimist capabil sa lucreze in laboratoare echipate cu aparatura moderna si totodata sa aiba pregatirea de baza care sa ii permita continuarea studiilor cu masterat in Chimie sau in domenii inrudite.

   Prin studierea unor discipline de specialitate (Coloizi, Compusi coordinativi, Sterochimie) sau a unor discipline aflate la granita dintre chimie si alte domenii (Biochimie, Chimie tehnologica, Ecologie si protectia mediului) se largeste orizontul stiintific al studentilor atat in domeniul chimiei si al chimiei aplicate cat si in cel al stiintelor complementare chimiei.

   Practic aplicative: activitatile practice (laboratoare, practica de specialitate) au ca scop:

› cunoasterea principalelor operatii de laborator, formarea deprinderilor practice de munca in laborator, prepararea reactivilor, masurile de tehnica a securitatii muncii in laboratoarele chimice si in utilizarea de reactivi chimici , organizarea experientelor chimice care sa demonstreze anumite proprietati ale substantelor sau legi ale chimiei;
› cunoasterea metodelor moderne de analize chimice cu aparate performante, utilizarea si calibrarea aparatelor moderne;  
› prelucrarea statistica a datelor experimentale, sursele de erori in analiza chimica si modalitati de minimizare a acestora, cunoasterea metodelor moderne de analiza folosite in laboratoarele de analize fizico –chimice din industrie, analize medicale sau analize ale factorilor de mediu, precum si in cercetare;
› formarea deprinderilor de a lucra cu aparatura moderna de analiza instrumentala si de a interpreta rezultatele obtinute.

   De comunicare si relationare: Comunicarea si relationarea, alaturi de cunostintele teoretice si practice, sunt cerinte esentiale care trebuie indeplinite pentru ocuparea locurilor de munca vizate de absolventii specializarii CHIMIE.Intocmirea si prezentarea referatelor pentru anumite discipline, participarea la sesiunile studentesti, la contractele de cercetare, activitatile practice, le creeaza studentilor:

› deprinderea de lucra in echipa, de a-si organiza coerent activitatile;
› deprinderea de a vorbi in public, de a-si argumenta si sustine punctele de vedere, de a raspunde intrebarilor , de a-si forma un limbaj de specialitate;
› dezvoltarea unei imagini de sine pozitive si critice in acelasi timp;
› dezvoltarea abilitatilor sociale, de interactiune cu ceilalti;
› formarea abilitatilor de rezolvare a problemelor si de luare a deciziilor;
› formularea de scopuri specifice si masurabile si aplicarea strategiilor care sa conduca la indeplinirea lor.

   D. Oportunitati de incadrare a absolventilor

› in invatamantul preuniversitar ca profesori de chimie (gimnaziu);
› in laboratoare de analize chimice, agropedologice si de protectia mediului si a plantelor;
› in laboratoarele de analize medicale si farmaceutice;
› in laboratoarele de analize ale calitatii produselor, de origine biologica umana, vegetala sau animala;
› in unitati private de microproductie sau in marea industrie, axate pe tehnologii variate, in tara sau strainatate;
› consiliere in domeniul managementul proiectelor de mediu si a fermierilor;
› laboratoarele directiilor sanitar-veterinare.

Parcurgerea cursurilor Departamentului de Pregatire Didactica si a ciclului de Studii de Masterat permite incadrarea in invatamantul liceal, universitar sau in cercetarea stiin tific a de profil.


PLAN-INVATAMANT- CHIMIE

 

Top

 

                                                Copyright © 2008 - Catedra de Chimie si Biologie - Design: Oniga Sarolta