Catedra de Chimie-Biologie                                 Catedra de Chimie-Biologie                                                    UBM
  Universitatea de Nord Baia Mare

UBM

                                                           
Despre noi
Personal
Specializari
Cercetarea Stiintifica
Evenimente
Managementul Calitatii
Studenti/Absolventi
Publicatii
Biblioteca Catedrei
Contact
Login


» Biologie   - Plan de Invatamant       » CEPA   » Chimie   » IPA   » Stiinta Mediului   » Structura lucrare licenta  


Studii de Licenta - SPECIALIZAREA BIOLOGIE

       SPECIALIZAREA BIOLOGIE

STUDII DE LICENTA DE 3 ANI

specializare acreditata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

   A. Misiunea specializarii Biologie este complexa, cuprinzand urmatoarele aspecte:   

› pregatirea de specialisti in domeniul Biologie, la nivelul actual al stiintei, capabili sa lucreze in invatamantul preuniversitar de profil si in invatamantul universitar (dupa abolvirea modului pedagogic 2 si a masteratului);
› formarea specialistilor cu cunostinte teoretice si aptitudini practice necesare desfasurarii activitatilor specifice in laboratoarele de analize cu profil biologic;
› formarea de noi promotii de cercetatori cu un nivel de cunoastere la nivelul stiintei contemporane printr-o instruire complexa care sa asigure asimilarea tehnicilor moderne de lucru, prin incurajarea utilizarii echipamentelor moderne din dotarea laboratoarelor proprii pe parcursul derularii lucrarilor practice, in timpul activitatilor pentru realizarea lucrarilor de licenta, in cadrul activitatilor de cercetare a cadrelor didactice;
› formarea de specialisti cu orizont stiintific si cultural larg, care sa le permita ulterior in functie de necesitati atat instruirea independenta in domeniul studiat cat si trecerea la specialitati inrudite;
› cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile moral-civice, a respectului pentru natura si mediul inconjurator.

   B. Obiectivele programului de studii Biologie deriva din caracterul preponderent didactic fara a exclude componenta stiintifica:   

› Atingerea unui nivel de competitivitate si performanta ridicat, cuantificabil prin comparatie cu rezultatele absolventilor altor programe de studii similare.
› Educarea si formarea viitorilor profesori de biologie pentru invatamantul preuniversitar (gimnaziu), prin parcurgerea unor discipline de specialitate si metodice care le ofera studentilor competente didactice si abilitatea de a aplica tehnologiile didactice moderne in actul de predare.
› Formarea si demonstrarea capacitatii de a-i implica pe altii in activitati creative, traduse prin coordonarea unor activitati de studiu independente.
› Promovarea activitatii de cercetare stiintifica in cadrul cercurilor stiintifice studentesti certificata prin participari la sesiuni de comunicari, etc. , finalizata cu lucrarea de licenta.


   Prezenta Romaniei in UE este o premisa a dezvoltarii economice si sociale a intregii societati romanesti. In contextul apartenentei Romaniei la UE, specializarea Biologie formeaza specialisti cu o pregatire temeinica pentru accesarea programelor prin care sa atraga fondurile comunitare de dezvoltare.

   C. Competente ale absolventilor   

   Cognitive   

› intelegeriea si asimilarea cunostintelor de specialitate;
› dezvoltarea capacitatilor de investigatie stiintifica;
› integrarea cunostintelor in experienta de viata;
› aplicarea cunostintelor insusite in rezolvarea unor situatii-problema si luarea unor decizii;
› formarea unor deprinderi de munca intelectuala si practica;
› formarea unor convingeri si competente ecologice.

   Practic aplicative : activitatile practice (lucrarile de laborator, practica de specialitate) au ca scop:   

› imprimarea unui stil corect de planificare a activitatilor ce urmeaza sa fie desfasurate in laborator;
› insusirea modului de organizare a locului de munca pentru aplicarea corecta a tehnicilor de lucru;
› insusirea metodelor si tehnicilor de lucru specifice stiintelor biologice;
› formarea deprinderilor de a folosi aparatura specifica stiintelor biologice;
› in unitati private de microproductie sau in marea industrie, axate pe tehnologii variate, in tara sau strainatate;
› formarea abilitatilor de lucru in teren;
› formarea deprinderilor de interpretare a rezultatelor analizelor realizate in laborator/teren.

   De comunicare si relationare: alaturi de cunostintele teoretice si practice, comunicarea si relationarea sunt cerinte esentiale care trebuie indeplinite pentru succesul in ocuparea locurilor de munca vizate de absolventii specializarii Biologie. Intocmirea si prezentarea referatelor stiintifice pentru anumite discipline, participarea la sesiunile stiintifice studentesti, participarea la contractele de cercetare ale cadrelor universitare, activitatile practice desfasurate in cadrul diferitelor unitati de invatamanr si cercetare creeaza studentilor:   

› deprinderea de a lucra in echipa;
› deprinderea de a utiliza facil limbajul de specialitate;
› dezvoltarea unei imagini de sine pozitive dar si critice in acelasi timp;
› dezvoltarea abilitatilor sociale, de interactiune cu ceilalti;
› formarea abilitatilor de rezolvare a problemelor si de luare a deciziilor;
› formularea de scopuri specifice si aplicarea strategiilor care sa conduca la indeplinirea lor.

   D. Oportunitati de incadrare a absolventilor:   

› in invatamantul preuniversitar ca profesori de biologie (gimnaziu);
› in laboratoare de analize biologice, agropedologice si de protectia mediului si a plantelor;
› in laboratoarele de analize medicale si farmaceutice;
› in laboratoarele de analize ale calitatii produselor, de origine biologica umana/vegetala/animala;
› in unitati private de microproductie sau in marea industrie, axate pe tehnologii variate, in tara sau strainatate;
› consiliere in domeniul managementul proiectelor de mediu si a fermierilor;
› laboratoarele directiilor sanitar-veterinare

   Parcurgerea cursurilor Departamentului de Pregatire Didactica si a ciclului de Studii de Masterat permite incadrarea in invatamantul liceal, universitar sau in cercetarea stiin tific a de profil.

PLAN-INVATAMANT- BIOLOGIE

Top

 

                                                Copyright © 2008 - Catedra de Chimie si Biologie - Design: Oniga Sarolta