Catedra de Chimie-Biologie                                 Catedra de Chimie-Biologie                                                    UBM
  Universitatea de Nord Baia Mare

UBM

                                                           
Despre noi
Personal
Specializari
Cercetarea Stiintifica
Evenimente
Managementul Calitatii
Studenti/Absolventi
Publicatii
Biblioteca Catedrei
Contact
Login


» Biologie   » CEPA   - Plan de Invatamant       » Chimie   » IPA   » Stiinta Mediului   » Structura lucrare licenta  

Studii de Licenta - SPECIALIZAREA CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

    SPECIALIZAREA CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

STUDII DE LICENTA DE 4 ANI

specializare autorizata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

   Misiune si obiective:

   Specializarea Controlul si expertiza produselor alimentare face parte din domeniul de licenta Ingineria produselor alimentare si a fost autorizata in anul 2006, având o durata de studii de 4 ani – cursuri de zi.
   Misiunea principala a specializarii Controlul si expertiza produselor alimentare este de a forma specialisti cu inalta calificare in domeniul controlului productiei alimentare atât de natura vegetala cât si animala, in vederea respectarii calitatii produselor alimentare, precum si a sigurantei alimentatiei, pentru prevenirea imbolnavirii omului. Deasemenea, absolventii programului isi aduc o contributie importanta in dezvoltarea institutiilor de profil in concordanta cu criteriile de performanta si calitate ale produselor alimentare impuse de catre U.E.

   Elemente de specificitate ale programului

      Activitatile specifice programului Controlul si expertiza produselor alimentare conduc la asimilarea cunostintelor teoretice si practice privitoare la:

› stiintele agricole, zootehnice;
› cunostinte aprofundate privind metodele de control si expertiza organoleptica si instrumentala a produselor agroalimentare;
› identificarea contaminantilor lantului alimentar, a falsurilor alimentare utilizand aparatura moderna;
› cunostinte fundamentale de toxicologie si biochimie alimentara;
› principiile alimentatiei rationale;
› legislatia aferenta domeniului alimentar, modul de constatare si sanctionare a contraventiilor, protectia consumatorului;
› managementul calitatii produselor alimentare;
› cerintele si comportamentul alimentar ale consumatorilor;
› cerintele de igiena si calitate ale industriei alimentare;
› realizarea studiilor de marketing in industria alimentara;

   Participarea la actiunile organizate de catre catedra (sesiunea de comunicari stiintifice ale studentilor, concursurile profesionale pe tematici specifice industriei alimentare, etc.) creeaza studentilor:

› deprinderea de lucra in echipa, de a-si organiza coerent activitatile;
› deprinderea de a vorbi in public, de a-si sustine punctele de vedere, de a-si forma un limbaj de specialitate;
› dezvoltarea abilitatilor sociale;
› formarea abilitatilor de rezolvare a problemelor si de luare a deciziilor;
› formularea de scopuri specifice si masurabile si aplicarea strategiilor care conduc la indeplinirea lor.

   Infiintarea unui centru de cercetare la nivel de universitate (CENTRULUI DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU SIGURANTA MEDIULUI, ALIMENTELOR SI SANATATII- CCESMAS), dotat cu echipamente de analiza de ultima generatie, a condus la câstigarea a numeroase proiecte de cercetare nationale si internationale, in cadrul carora sunt cooptati si studenti, asigurându-se astfel pregatirea tinerilor cercetatori in domeniu.

   Oportunitati de afirmare pentru absolventii programului

   Absolventii programului de studiu Controlul si expertiza produselor alimentare sunt specialisti specialisti in domeniul controlului si expertizei produselor alimentare de origine animala si vegetala, a materiilor prime agroalimentare sau a celor procesate, a bauturilor, a sucurilor, a produselor proaspete sau conservate etc., in conformitate cu normele ISO europene de asigurare totala a calitatii.:

› Industriile carnii, laptelui, morarit si panificatie, a produselor fermentative (alcool, bere, vin, tutun, drojdie, zaharului, uleiului, etc.);
› Controlul si expertiza calitatii produselor alimentare;
› Controlul vamal al produselor alimentare;
› Distributia produselor agroalimentare;
› Directia Sanitar–Veterinara si de Siguranta a Alimentelor;
› Directia de Sanatate Publica;
› Oficiul pentru Protectia Consumatorului;
› Protectia Mediului;
› Controlul pietelor;
› Cercetare in domeniul calitatii si certificarii alimentelor;
› In compartimentele de controlul si asigurarea calitatii din unitatile economice;
› Proiectare si consultanta de specialitate (intocmire de documentatii de acreditare a calitatii ISO in laboratoarele de specialitate - avizari, autorizari, acreditari), in colaborarea internationala pe probleme de asigurarea calitatii;
› Inspectori cu implementarea sistemelor de calitate.

   Urmand cursurile Departamentului de Pregatire Didactica si ciclul de Master, absolventii specializarii pot dobandi competente pentru cariera didactica pre-universitara, universitara sau studii doctorale.

Plan de Invatamant

CEPA I-II-CURRICULUM

CEPA III-IV-CURRICULUM

Top

 

                                                Copyright © 2008 - Catedra de Chimie si Biologie - Design: Oniga Sarolta