Catedra de Chimie-Biologie                                 Catedra de Chimie-Biologie                                                    UBM
  Universitatea de Nord Baia Mare

UBM

                                                           
Despre noi
Personal
Specializari
Cercetarea Stiintifica
Evenimente
Managementul Calitatii
Studenti/Absolventi
Publicatii
Biblioteca Catedrei
Contact
Login


» Biologie   » CEPA   » IPA   » Stiinta Mediului   - Plan de Invatamant       » Chimie   » IPA   » Structura lucrare licenta  

Studii de Licenta - SPECIALIZAREA CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

    SPECIALIZAREA CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

STUDII DE LICENTA DE 3 ANI

specializare autorizata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

A. Misiunea specializării Știința Mediului este complexă, cuprinzând următoarele aspecte Specilizarea Știința Mediului este ACREDITATĂ din 27.06. 2013 DE CĂTRE CONSILIUL ARACIS- cu avizul ÎNCREDERE Programul de studiu de licență Ştiinţa Mediului, pregăteşte specialişti în domeniul Protecţiei mediului care vor avea un nivel de calificare corespunzător dezvoltării unor activități de cercetare pentru toate componentele mediului (litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera) și a interacțiunilor acestora cu, componenta antropică. Disciplinele fundamentale și de specialitate din planul de învățământ asigură cunoştinţele necesare pentru înţelegerea fenomenelor din mediul înconjurător, prin studierea unor metode de cercetare specifice ştiinţelor naturii: geologie, pedologie, meteorologie-climatologie, geomorfologie, ecologie, botanică, zoologie, geochimie, chimie. Titlul academic obținut la finalizarea studiilor de licență este LICENŢIAT în ȘTIINȚA MEDIULUI, cu posibilitatea continuării studiilor de masterat și doctorat.

B. Obiectivele programului de studii Știința Mediului Specializarea Ştiinţa Mediului are ca obiectiv pregătirea unor specialişti apţi să promoveze protejarea mediului înconjurător, să contribuie la conservarea şi dezvoltarea durabilă a unui mediu sănătos. Studenții vor învăța să analizeze și să înţelegă componentele mediului utilizând atât cele mai moderne mijloace informatice (Sistemele Informaţionale Geografice (GIS), analize instrumentale cât şi metode clasice, de cercetare pe teren (observaţii directe, cartare, eşantionare etc.) privind modul de manifestare al diferitelor fenomene naturale. Studenții participă la activități de teren pe tematici care se regăsesc în cadrul unor contracte de cercetare derulate de către cadrele didactice sau în cadrul tematicilor de licentă incepând cu anul II de studii. O parte din rezultatele acestor activități sunt prezentate în cadrul sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti din Centrul Universitar Nord din Baia Mare și prin participarea la manifestări naționale în alte universități. Prin programul Socrates au fost realizate contracte pentru studenţi cu Universitatea Aix Marseille III, Universitatea din Strasbourg, Université de Cergy-Pontoise Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement, France, Universitatea Miskolc, Károly Róbert College, Gyöngyös, Hungaria, Malta. Până în prezent au fost efectuate mobilități la studii de un semestru la Universitatea Aix Marseille III Franța, mobilități în programe de practică la Universitatea Matej Bel Banská Bystrica Slovacia, în Malta și la sediul Uniunii Europene din Bruxelles.

C. Competente ale absolventilor Cognitive Identificarea conceptelor cu care se lucreaza în domeniul mediului în scopul utilizării corecte a acestora în formularea şi abordarea unei probleme de mediu; Identificarea procedeelor, conceptelor şi fenomenelor care stau la baza metodelor specifice şi celor instrumentale de analiză si măsură specifice domeniului Ştiinţa mediului; Recunoasterea si definirea notiunilor si principiilor stiintifice de baza si interdisciplinare pe care se bazeaza studiile de mediu; Utilizarea cunostinelor stiintifice de baza din domenii conexe pentru explicarea unor procese si fenomene de mediu; Explicarea şi interpretarea rezultatelor experimentale obţinute în urma unui studiu de caz specific domeniului Ştiinţa mediului. Practic aplicative Utilizarea cunoştinţelor stiintifice din domenii conexe pentru integrarea unor contributii personale vizand metode, proiecte din domeniul mediului; Evaluarea critică a opţiunilor privind etapele procesului de investigare a factorilor de mediu; Identificarea factorilor importanti in delimitarea problemelor si solutiilor privind factorii de mediu; Implementarea de software specific în cadrul aplicaţiilor practice ca instrument auxiliar în elaborarea proiectelor şi rapoartelor profesionale. De comunicare si relationare Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierahice. Redactarea şi prezentarea unui raport, utilizând programe IT şi tehnici moderne de cercetare, respectând norme şi principii deontologice.

D. Oportunitati de incadrare a absolventilor După finalizarea studiilor absolvenţii specializării “Ştiinţa Mediului" pot ocupa următoarele funcţii: analist de mediu, auditor de mediu, evaluator de mediu; inspector protecţia mediului, monitor / responsabil de mediu; profesor în învăţământul gimnazial şi liceal; laborant în învăţământ; inspector de specialitate ecolog, referent de specialitate ecolog, inspector pentru conformare ecologică, ecolog, consilier ecolog; şef centru protecţia plantelor şi mediului, asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului, asistent fizică şi chimie; consilier administraţia publică, ranger, custode arii protejate, alte ocupaţii cuprinse în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (www.rncis.ro)

Plan de Invatamant

Stiinta Mediului-CURRICULUM

Plan Stiinta Mediului 2016-2017

Top

 

                                                Copyright © 2008 - Catedra de Chimie si Biologie - Design: Oniga Sarolta